1. Kilpailun järjestää Suomen Puukkoseura ry vuosittain järjestettävän SM-puukko-tapahtuman yhteydessä. Puukonvalmistuksen SM-kilpailu on harrastuspohjainen ja avoin Suomen kansalaisille sekä vakituisesti Suomessa asuville henkilöille, ellei kilpailuilmoituksessa toisin mainita. Seuran hallituksella on oikeus olla järjestämättä kilpailua.

2. Tuomaristo hyväksyy osallistujat sekä kilpailupuukot ja päättää palkittavista puukoista. Tuomariston oikeus ja velvollisuus on varjella, vaalia ja edistää suomalaisen puukon muotoa, perimää, laatua ja imagoa. Tarvittaessa tuomaristo voi siirtää kilpailuun ilmoitetun puukon parhaaksi katsomaansa sarjaan tai poistaa sen kokonaan kilpailusta. Tuomariston päätöksen tulee näissä tapauksissa olla yksimielinen. Suomen Puukkoseura ry:llä on oikeus valokuvata puukot eri mediajulkaisuja varten ja asettaa puukot kilpailun jälkeen määräajaksi näytteille valitsemallaan tavalla.

3. Kilpailusarjat ilmoitetaan vuosittain hyvissä ajoin ennen kilpailua Suomen Puukkoseura ry:n Puukkoposti-lehdessä ja tarvittaessa myös muissa medioissa sekä internetissä. Kilpailun jokaiseen sarjaan voi osallistua vain yhdellä puukolla, jolla ei ole aikaisemmin osallistuttu SM-kilpailuun. Samalla puukolla ei voi kilpailla useammassa sarjassa.

4. Mikäli kilpailusarja ei muuta salli, on jokaisen kilpailuun osallistuvan puukon oltava kaikilta osiltaan kilpailijan itsensä valmistama ja se on lähetettävä kilpailukutsussa määrättyyn päivään mennessä Suomen Puukkoseura ry:n ilmoittamaan osoitteeseen. Kilpailijan on itse vakuutettava puukkonsa mahdollisen katoamisen varalta.

5. Kilpailuun lähetettyjen puukkojen mukana on oltava saate, josta selviää kilpailijan nimi, osoite, puhelinnumero, mahdollinen sähköpostiosoite ja ajateltu kilpailusarja. Lisäksi siinä on oltava selvitys puukkoon käytetyistä materiaaleista ja mikäli kilpailija niin haluaa, myös selvitys puukon erityispiirteistä. Puukoissa on oltava erillinen hyvin kiinnitetty lappu, josta ilmenee tekijän nimi ja kilpailusarja. Ilmoittautumismaksu jokaisen kilpailupuukon osalta on suoritettava ennen puukkojen lähetystä. Nuorten sarjassa ei peritä ilmoittautumismaksua.

6. Kilpailun tuomaristoon Suomen Puukkoseura ry voi kutsua vuosittain suomalaisen puukon asiantuntijoita ja mahdollisesti muita arvosteluperusteissa mainittuihin asioihin perehtyneitä erityisasiantuntijoita. Tuomaristo valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

7. SM–kilpailun kaikissa sarjoissa jaetaan ensimmäinen, toinen ja kolmas palkinto. Mikäli kahdella palkintosijalle päässeellä puukolla on sama pistemäärä, tuomaristo ratkaisee puukkojen keskinäisen järjestyksen. Tuomaristo voi harkintansa mukaan antaa myös kunniamainintoja tai luopua palkintojen jakamisesta joko kokonaan tai osittain sellaisessa sarjassa, johon osallistuu vain muutamia puukkoja. Kilpailun tulokset julkaistaan Puukkoseura ry:n medioissa.

8. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos siihen tarvetta ilmenee. Muutokset on käsiteltävä ja hyväksyttävä Suomen Puukkoseura ry:n hallituksen kokouksessa.


Liitteet
puukonvalmistus_sm_sarjajako_2018.pdf | 68.0 kt
puukonvalmistus_sm_ilmoittautumislomake_liite4.doc | 36.9 kt

Nettipalsta
Yhteystiedot
Haukkakuja 2
21250 MASKU
Osoite kuvana tietoturvasyistä

>> Puukkoseuran hallitus


Tänään
Onnea Pentti!


Sivuston päivitykset
Päivitetty  10.3.2018
Puukkoposti-arkisto

Päivitetty  23.1.2018
Tapahtumia
Fiskarsin Puukkopäivät 2018
Ilmoituksia
Suomi 100 juhlapuukko
Vuosikokous 2017

Päivitetty  16.12.2017
Puukkoposti-arkisto

Päivitetty  8.8.2017
Puukkoseuran hallitus

Päivitetty  28.5.2017
Galleria
SM puukonvalmistus 2017site by KARDINAALI